Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Netherlands

  • 17.054.563—Wa’a Ntau
  • 29.839—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 362—Wa’a dompu
  • 1 banding 572—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau