Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Nigeria

  • 182.202.000—Wa’a Ntau
  • 370.336—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 6.430—Wa’a dompu
  • 1 banding 492—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau