Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Norfolk, Pulau

  • 1.796—Wa’a Ntau
  • 6—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1—Wa’a dompu
  • 1 banding 299—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau