Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Niger

  • 20.860.548—Wa’a Ntau
  • 292—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 7—Wa’a dompu
  • 1 banding 71.440—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau