Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Mozambique

  • 28.947.073—Wa’a Ntau
  • 56.192—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.175—Wa’a dompu
  • 1 banding 515—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau