Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Malaysia

  • 31.500.000—Wa’a Ntau
  • 5.069—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 118—Wa’a dompu
  • 1 banding 6.214—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau