Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Malta

  • 419.000—Wa’a Ntau
  • 747—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 8—Wa’a dompu
  • 1 banding 561—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau