Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Martinique

  • 396.909—Wa’a Ntau
  • 4.794—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 66—Wa’a dompu
  • 1 banding 83—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau