Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Macao

  • 652.500—Wa’a Ntau
  • 329—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 5—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.983—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau