Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Montenegro

  • 631.490—Wa’a Ntau
  • 264—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 6—Wa’a dompu
  • 1 banding 2.392—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau