Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Latvia

  • 1.939.050—Wa’a Ntau
  • 2.290—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 36—Wa’a dompu
  • 1 banding 847—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau