Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Latvia

  • 1.935.800—Wa’a Ntau
  • 2.278—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 36—Wa’a dompu
  • 1 banding 850—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau