Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Lithuania

  • 2.862.786—Wa’a Ntau
  • 3.079—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 46—Wa’a dompu
  • 1 banding 930—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau