Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Liberia

  • 4.615.222—Wa’a Ntau
  • 7.137—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 133—Wa’a dompu
  • 1 banding 647—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau