Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Liberia

  • 4.176.265—Wa’a Ntau
  • 6.808—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 138—Wa’a dompu
  • 1 banding 613—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau