Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Sri Lanka

  • 20.810.816—Wa’a Ntau
  • 5.969—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 108—Wa’a dompu
  • 1 banding 3.486—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau