Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Kazakstan

  • 17.670.579—Wa’a Ntau
  • 17.725—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 256—Wa’a dompu
  • 1 banding 997—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau