Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Kiribati

  • 114.405—Wa’a Ntau
  • 146—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 4—Wa’a dompu
  • 1 banding 784—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau