Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Cambodia

  • 15.577.899—Wa’a Ntau
  • 1.021—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 14—Wa’a dompu
  • 1 banding 15.257—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau