Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Kyrgyzstan

  • 6.019.500—Wa’a Ntau
  • 5.178—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 69—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.163—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau