Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Kenya

  • 47.528.480—Wa’a Ntau
  • 26.886—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 632—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.768—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau