Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Italy

  • 60.665.551—Wa’a Ntau
  • 251.092—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 2.976—Wa’a dompu
  • 1 banding 242—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau