Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—India

  • 1.330.713.000—Wa’a Ntau
  • 44.861—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 624—Wa’a dompu
  • 1 banding 29.663—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau