Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Indonesia

  • 258.316.051—Wa’a Ntau
  • 26.741—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 477—Wa’a dompu
  • 1 banding 9.660—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau