Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Hong Kong

  • 7.389.500—Wa’a Ntau
  • 5.452—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 63—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.355—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau