Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Guam

  • 159.358—Wa’a Ntau
  • 736—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 9—Wa’a dompu
  • 1 banding 217—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau