Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Greece

  • 10.787.690—Wa’a Ntau
  • 28.715—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 389—Wa’a dompu
  • 1 banding 376—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau