Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Equatorial Guinea

  • 875.609—Wa’a Ntau
  • 1.850—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 16—Wa’a dompu
  • 1 banding 473—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau