Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Guadeloupe

  • 409.055—Wa’a Ntau
  • 8.208—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 120—Wa’a dompu
  • 1 banding 50—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau