Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Gambia

  • 2.056.352—Wa’a Ntau
  • 262—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 4—Wa’a dompu
  • 1 banding 7.849—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau