Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Greenland

  • 56.000—Wa’a Ntau
  • 169—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 5—Wa’a dompu
  • 1 banding 331—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau