Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Georgia

  • 3.720.400—Wa’a Ntau
  • 18.619—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 231—Wa’a dompu
  • 1 banding 200—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau