Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Gabon

  • 1.772.682—Wa’a Ntau
  • 4.090—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 42—Wa’a dompu
  • 1 banding 433—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau