Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Fiji

  • 897.537—Wa’a Ntau
  • 3.098—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 79—Wa’a dompu
  • 1 banding 290—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau