Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Spain

  • 46.025.318—Wa’a Ntau
  • 112.455—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.502—Wa’a dompu
  • 1 banding 409—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau