Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Estonia

  • 1.315.944—Wa’a Ntau
  • 4.065—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 55—Wa’a dompu
  • 1 banding 324—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau