Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Estonia

  • 1.315.635—Wa’a Ntau
  • 4.053—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 56—Wa’a dompu
  • 1 banding 325—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau