Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Dominika, Republik

  • 10.800.857—Wa’a Ntau
  • 38.286—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 585—Wa’a dompu
  • 1 banding 282—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau