Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Cheska, Republik

  • 10.564.866—Wa’a Ntau
  • 15.594—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 222—Wa’a dompu
  • 1 banding 677—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau