Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Curaçao

  • 158.635—Wa’a Ntau
  • 2.063—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 26—Wa’a dompu
  • 1 banding 77—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau