Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Cape Verde

  • 527.877—Wa’a Ntau
  • 2.206—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 33—Wa’a dompu
  • 1 banding 239—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau