Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Costa Rica

  • 4.861.300—Wa’a Ntau
  • 30.593—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 437—Wa’a dompu
  • 1 banding 159—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau