Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Chile

  • 18.191.884—Wa’a Ntau
  • 76.915—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 979—Wa’a dompu
  • 1 banding 237—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau