Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Switzerland

  • 8.420.000—Wa’a Ntau
  • 19.251—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 273—Wa’a dompu
  • 1 banding 437—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau