Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Congo (Brazzaville)

  • 4.740.992—Wa’a Ntau
  • 6.576—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 78—Wa’a dompu
  • 1 banding 721—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau