Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Canada

  • 36.401.079—Wa’a Ntau
  • 115.006—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.409—Wa’a dompu
  • 1 banding 317—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau