Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Canada

  • 36.766.975—Wa’a Ntau
  • 115.580—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 1.406—Wa’a dompu
  • 1 banding 318—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau