Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Belize

  • 367.500—Wa’a Ntau
  • 2.702—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 62—Wa’a dompu
  • 1 banding 136—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau