Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Belarus

  • 9.495.500—Wa’a Ntau
  • 5.913—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 78—Wa’a dompu
  • 1 banding 1.606—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau