Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Bolivia

  • 10.725.000—Wa’a Ntau
  • 26.081—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 332—Wa’a dompu
  • 1 banding 411—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau