Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Benin

  • 11.458.611—Wa’a Ntau
  • 12.939—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 202—Wa’a dompu
  • 1 banding 886—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau