Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Burundi

  • 9.396.000—Wa’a Ntau
  • 13.595—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 270—Wa’a dompu
  • 1 banding 691—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau