Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Bulgaria

  • 7.186.893—Wa’a Ntau
  • 2.408—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 55—Wa’a dompu
  • 1 banding 2.985—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau