Skip to content

Skip to secondary menu

Sabi-Sabi Yehuwa

Pamona

Bambari Sambinoro—Bangladesh

  • 161.200.886—Wa’a Ntau
  • 307—Rohaniwan anu mampaguru Sura Magali
  • 6—Wa’a dompu
  • 1 banding 525.084—Rasio Sabi-Sabi Yehuwa pai wa’a ntau